Oficina Virtual de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Suances

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Verificació de certificats de la seu

Informació de la seu electrònica

Verificació de certificats de la Seu

La identificació de la seu electrònica es realitza mitjançant un sistema de signatura electrònica basat en un certificat de dispositiu segur. Aquest certificat identifica el domini de la seu electrònica (https://sedeelectronica.suances.es)

La informació que conté el certificat és la següent:

  • Código único de identificación: ?00 a8 1e a9 1a 5d 2f 51 21
  • Prestador de servicio de certificación que emite el certificado: Camerfirma AAPP II - 2014
  • Identificación de la sede: https://sedeelectronica.suances.es
  • Inicio y final del período de validez del certificado: desde el 12/06/2017 hasta 11/06/2020
  • Límites de uso del certificado: Crítico, Firmando, No-repudio, Cifrado de la clave
  • Huella digital del certificado: ?28 73 b9 6b 0c f5 07 7a 41 96 11 77 9e 3c 93 73 70 20 73 71

L'autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les comunicacions entre una persona i la seu electrònica de l'Ajuntament de Suances resten garantides mitjançant la utilització del protocol de capa de connexió segura (SSL).


Dades de contacte

SAC de l'Ajuntament.
Plaça de l'ajuntament s/n.
Telf: 942 811 811.
Municipi: Suances

| © 2024 AYUNTAMIENTO DE SUANCES Todos los derechos reservados.
Licencia de uso para eAtiende. Desarrollado con eConstruye de Absis |estadisticas